نویسنده = میلاد جوانمرد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی اسیدهای چرب بوم‌جور‌های نسترن وحشی در استان اصفهان

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 595-606

میلاد جوانمرد؛ حسینعلی اسدی قارنه