علوم سبزی
تأثیر خصوصیات فیزیکی بسترهای کاشت بر رشد و کارایی مصرف آب در پرورش نشای گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

حسین مزاری منقابی؛ مجتبی دلشاد؛ عبدالکریم کاشی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 869-880

https://doi.org/10.22059/ijhs.2017.228050.1191

چکیده
  یکی از مهم‌ترین ارکان سیستم‌های کشت بدون خاک، بستر کشت می‌باشد. پرورش‌دهندگان گیاهان معمولاً بر اساس خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، نسبت به انتخاب بسترها اقدام می‌نمایند. به‌منظور بررسی اثر برخی از مهم‌ترین خصوصیات فیزیکی بسترهای کشت بر رشد و کارایی مصرف آب نشای گوجه­فرنگی گلخانه‌ای، ویژگی‌های فیزیکی 50 بستر ترکیبی اندازه‌گیری ...  بیشتر

بررسی‎ تأثیر بسترهای کاشت با حجم هوای متفاوت بر رشد نشای گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای

حسین مزاری؛ مجتبی دلشاد؛ عبد الکریم کاشی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 407-419

https://doi.org/10.22059/ijhs.2016.59804

چکیده
  بسترهای کشت بدون خاک حجم هوای متفاوتی دارند. تفاوت در حجم هوای بسترهای ترکیبی، سبب تغییر در مدیریت محلول‌رسانی و در نتیجه رشد و عملکرد می‎شود. به‌منظور بررسی‎ تأثیر حجم هوای مؤثر بر رشد نشای گوجه‌فرنگی گلخانه‎ای و کارایی مصرف آب آبیاری، ویژگی‎های فیزیکی (ظرفیت نگهداری آب، حجم هوای مؤثر و خلل و فرج مؤثر) پنجاه بستر ترکیبی اندازه‎گیری ...  بیشتر