تأثیر کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه‏ ورا بر عمر پس از برداشت و ویژگی آنتی‏ اکسیدانی انگور قزل‌ازوم

محمدرضا اصغری؛ لیلا احدی؛ سجاد ریایی

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 677-685

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.56915

چکیده
  امروزه، به دلیل تأثیرات زیانبار مواد شیمیایی بر سلامت انسان و محیط زیست، استفاده از این مواد با محدودیت‌هایی روبه‌روست. از‌این‌رو، یافتن مواد سالم برای استفاده در فناوری پس از برداشت میوه‏ها و سبزی‌ها ضروری است. در این پژوهش، تأثیر غلظت‏های مختلف اسید سالیسیلیک (0، 1، 2 میلی‏مولار) به همراه ژل آلوئه‏ورا در غلظت‏های 0، 25 درصد ...  بیشتر