بررسی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رقم‌های زرد و دیره زیتون تحت تنش حرارتی

احمد اجنی؛ علی سلیمانی؛ علی اصغر زینانلو؛ اسماعیل سیفی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 785-795

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.282976.1659

چکیده
  صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی درختان 12 ساله زیتون رقم های زرد و دیره در پاسخ به تغییرات دمایی فصل رشد منطقه طارم (استان زنجان، شمال غرب ایران) در طی دو سال متوالی 1396-1397 مطالعه شد. آزمایش به­صورت کرت­های خردشده در زمان (کرت اصلی شامل نوع رقم و کرت فرعی زمان) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی اجرا گردید. نمونه­برداری و یادداشت داده­ها ...  بیشتر

برآورد سازگاری برخی رقم‌ها و ژنوتیپ‌های زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از روش‌های ‏ناپارامتری آماری ‏

امیر عباس تقی زاده؛ رقیه امینیان دهکردی؛ علی اصغر زینانلو

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 657-688

https://doi.org/10.22059/ijhs.2019.283230.1662

چکیده
  بررسی اثرات متقابل ژنوتیپ× محیط و تجمیع برآیند پارامترهای پایداری از مشکلات اساسی در تصمیم‌گیر‌های پژوهشگران اصلاح‌نباتات است. هدف این تحقیق، بررسی پایداری و ارائه راه‌کار برای ادغام پارامترهای پایداری با استفاده از روش‌های ناپارامتری می‌باشد. به این منظور صد ژنوتیپ و رقم زیتون گردآوری شده از سراسر ایران، در اقلیم طارم، ...  بیشتر

ارزیابی ویژگی‌های بیوشیمیایی و حسی برخی ژنوتیپ‌های امیدبخش زیتون کنسروی

یوسف رضائی کلج؛ علی اصغر زینانلو؛ سید مهیار طاوسی؛ معصومه عمادپور

دوره 51، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 139-151

https://doi.org/10.22059/ijhs.2018.254821.1428

چکیده
  در این پروژه قابلیت فرآوری و کیفیت زیتون کنسروی سبز در دوره عمر قفسه­ای با استفاده از 6 رقم و 5 ژنوتیپ انتخابی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمونه­ها پس از برداشت و شست‌وشو، به‌وسیله محلول سودسوزآور (2 درصد) تلخی زدایی شدند. سپس میوه‌ها به منظور انجام تخمیر و انبارمانی در محلول آب و نمک قرارداده شدند. در طول دوره تخمیر و انبارمانی، اندازه­گیری ...  بیشتر

اثر رقم و شرایط اقلیمی بر ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون

علی اصغر زینانلو؛ عیسی ارجی؛ محمد رضا تسلیم پور؛ محمد رمضانی ملک رودی؛ محمود عظیمی

دوره 46، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 233-242

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.54619

چکیده
  عوامل مختلفی به‌ویژه رقم و اقلیم در تولید روغن زیتون با کیفیت مطلوب نقش اساسی دارند. این پژوهش با 12 رقم زیتون در ایستگاه‌های تحقیقات زیتون (طارم، رودبار، گرگان، کازرون و سرپل ذهاب) بررسی شد. میوه‌های ارقام در هر منطقه با شاخص برداشت 4‌ـ 5/4 برداشت شد. داده‌های مربوط به ترکیب اسید‌های چرب بر‌اساس آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های ...  بیشتر