نویسنده = بهرام عابدی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر روش پوست‌گیری و خشک‌کردن بر خصوصیات بیوشیمیایی آلوی خشکباری

دوره 51، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 569-578

10.22059/ijhs.2019.267361.1518

ملیحه مرشدلو؛ بهرام عابدی؛ غلامحسین داوری نژاد


3. تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (Prunus armeniaca L.)

دوره 41، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 375-382

بهرام عابدی؛ عنایت اله تفضلی؛ مجید راحمی؛ بهمن خلد برین؛ ابراهیم گنجی