بررسی روند برخی تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در برگ رقم‌های زیتون (‏Olea europaea ‎L.‎‏) طی دوره سازگاری و عدم سازگاری به سرما

صفورا سعادتی؛ بهرام بانی نسب؛ مصطفی مبلی؛ مهدیه غلامی

دوره 52، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 381-390

https://doi.org/10.22059/ijhs.2020.297583.1768

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی تغییرات در سطح کربوهیدرات­های محلول برگ، ظرفیت آنتی اکسیدانی، فنول کل، چگالی برگ، محتوای نسبی آب برگ، ماده خشک برگ و اسیدهای چرب در طی دوره سازگاری و عدم سازگاری به سرما و ارتباط آن با تحمل به یخ‌زدگی زیتون انجام شد. سه رقم زیتون آمفی­سیس، گرگان و مانزانیلا انتخاب و نمونه­های برگی از باغ زیتون در طی پاییز ...  بیشتر