جمع آوری و ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده های بومی گشنیز ایران با توجه به برخی از صفات مورفولوژیکی و آنتی اکسیدانی

نرجس صفائیان؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ موسی موسوی

دوره 45، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 417-427

https://doi.org/10.22059/ijhs.2015.53492

چکیده
    در این پژوهش به‌منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی توده‏های بومی گشنیز ایران،21 تودۀ جمع‌آوری‌شده از مناطق مختلف ایران در دانشگاه شهید چمران اهواز در سال زراعی1390‏‏‌ـ 1391 در قالب طرح آگمنت (ارزیابی مقدماتی عملکرد‏) کاشته شدند. برخی صفات مورفولوژیکی (زمان سبز‌شدن، ‏ارتفاع، وزن تر و خشک‏، وزن هزار‌دانه) و ‏آنتی‏اکسیدانی ...  بیشتر

تاثیر بسترهای مختلف و مقادیر مختلف بذر بر رشد و نمو قارچ صدفی فلوریدا

داریوش رمضان؛ ناصر عالم زاده انصاری؛ عبدالامیر معزی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر بستر کشت و میزان بذر بر رشد و نمو قارچ صدفی فلوریدا آزمایشی در سال 1384 در آزمایشگاه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد و در آن دو فاکتور بستر کشت و میزان بذر در سه سطح به اجرا درآمد. بستر کشت شامل کلش گندم، باگاس ...  بیشتر