بررسی تأثیر محلول‎پاشی پلی‌آمین‎های آزاد بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی

علیرضا طلایی؛ مسعود خضری؛ امان اله جوانشاه

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 383-391

چکیده
  درختان پسته مشکلات فیزیولوژیکی متعددی از جمله ریزش جوانه‎های گل، ریزش میوه‎‎ها، پوکی، ناخندانی، بدشکلی میوه‎ها و زود خندانی نشان می دهند و وقوع این مشکلات با کاهش عملکرد درختان پسته ارتباط نزدیک دارد. در این پژوهش تأثیر محلول‎پاشی پلی‎آمین‎های آزاد پوترسین، اسپرمیدین و اسپرمین بر مشکلات فیزیولوژیکی یاد شده و عملکرد شاخه‎های ...  بیشتر