باززایی رز مینیاتوری هفت رنگ (Rosa hybrida,. cv 'Tanbakeda') از جنین‌های سوماتیکی

ندا ویشلقی؛ مختار جلالی جواران؛ احمد معینی

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 347-357

چکیده
  رز یکی از مهمترین گیاهان زینتی است. هدف از انجام این تحقیق تولید جنین‎های سوماتیکی و سپس باززایی کامل گیاه رز از جنین‎های سوماتیکی می‎باشد. به این ترتیب بعد از کشت جوانه‌های جانبی گل رز هفت رنگ در محیط درون شیشه، برگ‎های مناسب آنها به عنوان ریزنمونه اولیه انتخاب گردیدند و برای کالوس‌زایی در شرایط تاریکی و دمای ?C25 کشت شدند. از بین ...  بیشتر