برآورد ترکیب‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس تعدادی از لاین‌های خیار برای عملکرد از طریق تلاقی دای آلل ناقص

جمالعلی الفتی چیرانی؛ غلامعلی پیوست؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ بابک ربیعی؛ سید اکبر خداپرست

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 53-64

چکیده
  ترکیب‌پذیری و هتروزیس لاین‌های خیار(Cucumis sativus L.) در قالب آزمایش دی‌آلل ناقص 6×6 به منظور تعیین نحوه عمل ژن‌ها طی سالهای 1387-1389 و ارزش هر یک از والد‌ها در هیبرید‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس تفاوت زیادی را در نسل F1 نشان داد. میانگین مربعات ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی تفاوت معنی‌داری نشان داد. میزان ترکیب‌پذیری خصوصی ...  بیشتر

اثر کمپوست زباله شهری بر تجمع پیرن و آنتراسن در میوه بادنجان

هادی شعبانی؛ غلامعلی پیوست؛ جمالعلی الفتی چیرانی؛ پروین رمضانی خرازی

دوره 41، شماره 1 ، تیر 1389

چکیده
  امروزه از کمپوست زباله شهری به طور فزاینده‌ای در کشاورزی به عنوان اصلاح‌کننده خاک و همچنین به عنوان کود آلی استفاده می‌شود. هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای طی مراحل کمپوست شدن زباله‌های شهری در آن تشکیل می‌گردد که دارای خاصیت سرطان‎زایی و جهش‌زایی می‌باشند. هدف از این آزمایش که در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی ...  بیشتر