نویسنده = امان اله جوانشاه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر محلول‎پاشی پلی‌آمین‎های آزاد بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی پسته رقم کله قوچی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 383-391

علیرضا طلایی؛ مسعود خضری؛ امان اله جوانشاه


2. اثر حلقه‌برداری، تنک میوه، اوره، سولفات روی و ساکاروز بر ماندگاری جوانه‌های گل پسته رقم "اوحدی"

دوره 41، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 265-274

علیرضا طلایی؛ مجید اسمعیلی زاده؛ حسین لسانی؛ امان اله جوانشاه؛ حسین حکم آبادی


3. بررسی اثر ترکیبات روغنی بر جوانه‌زنی و مقدار دانه گرده درختان پسته نر در حال رکود

دوره 41، شماره 1، تابستان 1389

علیرضا طلایی؛ فاطمه ناظوری؛ امان اله جوانشاه