نویسنده = ������������ �������� ��������������
بررسی تنوع ژنتیکی و توارث‎پذیری عمومی توده‌های محلی هندوانه سیستان

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388

محمدرضا ناروئی راد؛ مریم اله دو؛ احمد قاسمی؛ حمیدرضا فنایی


ارزیابی زراعی توده‌های خربزه منطقه سیستان

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388

محمدرضا ناروئی راد؛ محمد علی شیرازی خرازی؛ احمد پهلوان روی